Te breken handelsbarrières , de Raad heeft de Europese Economische Gemeenschap in 1976 (76/768 / EEG) Richtlijn van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische aangenomen. Het is over het algemeen kort Cosmeticarichtlijn genoemd en bevat de definitie van cosmetische betekent een lijst van stoffen waarvan het gebruik is verboden in cosmetische producten (negatieve lijst) en de lijst van toegestane conserveermiddelen , kleurstoffen en UV-filters(Positieve lijsten). Sinds de inwerkingtreding ervan is het zeven keer gewijzigd (vanaf augustus 2008) en meer dan veertig keer aangepast aan de technische vooruitgang. Als Europese richtlijn moest deze in elke EG-lidstaat in nationaal recht worden omgezet. In Duitsland wordt dit gedaan door de Duitse cosmetica-verordening . De cosmeticaverordening bevatte zowel de bepalingen van de cosmeticarichtlijn als de nationale voorschriften. Het werd uitgegeven op basis van de Food and Feed Code (LFGB).

Op 22 december 2009 heeft de Europese Commissie heeft de nieuwe Verordening (EG) nr. 1223/2009 betreffende cosmetische producten gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. [1] Deze verordening trad op 11 januari 2010 en is volledig van toepassing vanaf 11 juli 2013. Tegelijkertijd richtlijn 76/768 / EEG van de Raad inzake cosmetische stapte opzij. Nationale implementatie is niet vereist. Bijgevolg is de Duitse cosmeticaverordening ook gewijzigd om alleen die regels te omvatten die op nationaal niveau moeten worden gereguleerd. Eerste uitleg over de inhoud en implementatie werd gepubliceerd door Mildau en Huber. [2]

Cosmetische producten worden extern toegepast op het menselijk lichaam en in de mondholte (tanden en slijmvliezen van de mondholte), zodat de veiligheid van deze producten is van primair belang. Sinds het zesde amendement op de cosmeticarichtlijn in 1993 moesten fabrikanten deskundigen laten beoordelen. Deze zijn van toepassing op het volledige cosmetische product en zijn meer dan de som van de veiligheidsinformatiebladen. Omdat cosmetische samenstellingen niet onderhevig aan chemische recht de bereiding van veiligheidsinformatiebladen of de bevestiging van gevaarsymbolen is echter niet verplicht. Tatoeëren is geen cosmetisch product en wordt bij wet geregeld.

Webkoppelingen

 Commons: pictogrammen die zijn gedefinieerd in de EU-wetgeving inzake cosmetische producten – Album met afbeeldingen, video’s en audiobestanden
  • Versies van de EC Cosmetics Directive
  • Duitse cosmeticaregelgeving
  • Folder voor cosmetische fabrikanten en importeurs (PDF; 79 kB), vanaf: september 2012, Landesamt für Verbraucherschutz Saarland
  • Gedetailleerde kritiek op de lijst

Individuele proeven

  1. Jump up↑ Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (PDF).
  2. Jump up↑ G. Mildau, B. Huber: de nieuwe EC Cosmeticaverordening 1223/2009 – Inhoud en eerste uitleg . In: SOFW Journal . Nr. 3, 2010 ( PDF ).