De periode van gebruik (Engels: periode na opening , PAO) geeft aan hoe lang een cosmetisch product kan worden gebruikt na opening zonder schade voor de consument.

Voor productmarkering een symbool van een geopend zalfpotje wordt gebruikt, gevolgd door de datum. De periode wordt uitgedrukt in maanden (afkorting M ) en / of in jaren (afkorting A ).

In de Europese Gemeenschap is de verplichting om de gebruiksperiode aan te geven, in 2003 ingevoerd door de EG-richtlijn 2003/15 / EG [1] . Het symbool is gedefinieerd in Richtlijn 2003/80 / EG [2] . Bezorgd zijn cosmetische producten met een minimale houdbaarheid van meer dan 30 maanden. Voor producten die niet langer dan tweeënhalf jaar houdbaar zijn, moet een datum van minimale houdbaarheid worden vermeld, cf. de cosmeticarichtlijn . [3]

De verplichting om de duur te gebruiken werd in Duitsland bij decreet van 6 oktober 2004 [4] in nationaal recht omgezet; het werd gedefinieerd in § 5 (1) zin 1 nr. 2a, par. 2a van de Cosmeticaverordening . De implementatie in Oostenrijk werd uitgevoerd door de cosmetica-etiketteringsverordening 2005; [5] de voorwaarden voor de nuttige levensduur zijn te vinden in § 4,lid 1, nr. 5a Verordening cosmetica-etikettering.

Sinds juli 2013 vallen de etikettering rechtstreeks onder de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1223/2009 inzake cosmetische producten , en met name artikel 19 daarvan met betrekking tot de gebruiksperiode.

Zie ook

  • Vervaldatum / houdbaarheid van medische hulpmiddelen / geneesmiddelen

Webkoppelingen

  • Vragen / Antwoorden “Houdbaarheid na opening” ( Memento van 21 december 2008 in het internetarchief ) (Europese Commissie, PDF-bestand, 96 kB)
  • www.haut.de – Duurzaamheid van cosmetische producten

Individuele proeven

  1. Jump up↑ Richtlijn 2003/15 / EG (PDF) van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 tot wijziging van Richtlijn 76/76 / EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten.
  2. Jump up↑ Richtlijn 2003/80 / EG van de Commissie van 5 september 2003 tot invoering van het symbool voor het gebruik van cosmetische producten in bijlage VIIIa bij Richtlijn 76/76 / EEG van de Raad; Internetsite (via EUR-Lex, PDF, 100 kB).
  3. Jump up↑ Richtlijn 76/76 / EEG van de Raad (PDF) van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten.
  4. Jump up↑ Verordening tot wijziging van de cosmeticaverordening en tot wijziging van nieuwe levensmiddelenwetgeving van 6 oktober 2004 ( BGBl I blz. 2580 ).
  5. Jump up↑ 28. Verordening van de federale minister van Economie en Arbeid tot wijziging van de verordening betreffende de etikettering van cosmetische producten, Bundesgesetzbuch II nr. 28/2005 .